Handouty na úterý 20. 2. 2018

  • Obecná lingvistika + seminář v úterý 20. 2. 2018 – na programu 5. Kognitivní lingvistika (1); text k četbě Lakoff, Oheň, ženy a nebezpečené věci
  • Morfologie italštiny II + seminář v úterý 20. 2. 2018 – na programu 1. Verbo; cvičení na seminář přinesu
  • Slovotvorba italštiny v úterý 20. 2. 2018 – na programu úvodní témata (1)-(5) (viz skriptum Tvoření slov v současné italštině, kap. 1)

Výuka v úterý 19. 12. 2017

  • Obecná lingvistika v úterý 19. 12. 2017 – na programu dle domluvy zápočtový test; začínáme až v 9 hod.
  • Morfologie italštiny v úterý 19. 12. 2017 – na programu dodatek k členům (nulový člen – přehled – přinesu v tištěné podobě) + modelové testy (přednáška/seminář), také přinesu