ORGANIZACE ÚTERNÍ VÝUKY 16.5.2017

V úterý 16.5.2017 jsou na programu dle domluvy zkouškové/zápočtové testy:

Obecná lingvistika + seminář v 9:00, č. 116

Morfologie italštiny II + seminář v 10:50, č. 117

Slovotvorba italštiny v 17:30, č. 117

KONZULTACE PŘESUNUJI Z 15 HOD. NA 12-13 (vzhledem k přednášce M. Rivy v 15 hod. v č. 116)

Handouty na úterý 18. dubna 2017

  • Obecná lingvistika + seminář v úterý 18. 4. 2017 – na programu Teorie optimality (1); text k četbě Kramer, 2009.
  • Morfologie italštiny II + seminář v úterý 18. 4. 2017 – na programu 12. Aspekt/vid; cvičení na seminář přinesu.
  • Slovotvorba italštiny v úterý 18. 4. 2017 – na programu 7. Kompozice + 8. Víceslovná pojmenování (polirematiche), srov. Tvoření slov v současné italštině, kap. 3, s. 76-93.

Olivier Bonami – přednáška 11. 4. 2017 v 9 hod.

Zvu všechny zájemce z řad nejen romanistů, ale i anglistů a obecných lingvistů na přednášku prof. Oliviera Bonami (Université Paris Diderot) A formal approach to Romance conjugation (prezentace k dispozici ZDE), která se koná 11. dubna 2017 v 9 hod. v učebně č. 116 (na hlavní budově FF UK). Přednáška představí – zejména na příkladu francouzštiny (ale i jiných jazyků) – konkrétní teoretický model flexivní morfologie, Paradigm Function Morphology (PFM).

Olivier Bonami je profesor lingvistiky na pařížské univerzitě Paris Diderot a ředitel výzkumné skupiny Laboratoire de Linguistique Formelle (LLF). Zabývá se zejména flexivní morfologií, a to nejen francouzštiny, ale i celé řady dalších jazyků, včetně jazyků kreolských. Zásadně přispěl k nejnovějšímu vývoji modelu flexivní morfologie známému jako Paradigm Function Morphology; zároveň se pokouší o jeho integraci do syntaktické teorie HPSG. Je autorem či spoluautorem významných publikací, z nichž některé zde:

Bonami, Olivier, and Berthold Crysmann. „The role of morphology in constraint-based lexicalist grammars.“ In Cambridge Handbook of Morphology, edited by Andrew Hippisley and Gregory T. Stump, 609-656. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Bonami, Olivier, and Gregory T. Stump. „Paradigm Function Morphology.“ In Cambridge Handbook of Morphology, edited by Andrew Hippisley and Gregory T. Stump, 449-481. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Bonami, Olivier, and Pollet Samvelian. „The diversity of Inflectional Periphrasis in Persian.“ Journal of Linguistics 51 (2015).

Bonami, Olivier. „Periphrasis as collocation.“ Morphology 25 (2015): 63-110.

Bonami, Olivier, and Ana R. Luís. „Sur la morphologie implicative dans la conjugaison du portugais : une étude quantitative.“ In Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, 111-151. Vol. 22., 2015.

Více o autorovi a jeho práci ZDE

Handouty na úterý 4. 4. 2017

  • Obecná lingvistika + seminář v úterý 4. 4. – na programu Teorie flexe (2); text k četbě zůstává Spencer, Lexical Relatedness, s. 143-164
  • Morfologie italštiny II + seminář v úterý 4. 4. – na programu 10. Modi indefiniti + 11. Accordo; cvičení na seminář přinesu (souslednost časů + slovesné vazby)
  • Slovotvorba italštiny v úterý 4. 4. – na programu 5. Alterace + 6. Parasyntéza a další okrajové procesy (viz Tvoření slov v současné italštině, kap. 2.3 – 2.5, s. 61-75)

Handouty na úterý 21. 3. 2017

  • Obecná lingvistika + seminář v úterý 21.3. – na programu 6. generativní lingvistika (4), bez handoutu jen shrnutí /dám pak k dispozici ppt/; text k četbě – pokračujeme v Jackendoff, 1992.
  • Morfologie italštiny II + seminář v úterý 21.3. – na programu 6. Tempi del congiuntivo; cvičení na seminář přinesu.
  • Slovotvorba italštiny v úterý 21.3. – na programu 4. Prefixace (viz Tvoření slov v současné italštině, kap. 2.2. + případová studie 4.6.)