Handouty na úterý 17. dubna 2018

Handouty na úterý 20. 3. 2018

  • Obecná lingvistika + seminář v úterý 20.3.2018 – na programu Generativní lingvistika (3) – dokončení (bez handoutu, jen shrnující ppt); text k četbě Ledgeway, 2012
  • Morfologie italštiny II + seminář v úterý 20.3.2018 – na programu 8. – 9. Condizionale + Concordanza dei tempi; cvičení na seminář přinesu
  • Slovotvorba italštiny v úterý 20.3.2018 – na programu 3. Prefixace. Prezentace z minulých přednášek jsou k dispozici na stránce kurzu

Handout na úterý 13. 3. 2018

  • Obecná lingvistika + seminář v úterý 13.3. – na programu 6. Generativní lingvistika, téma č. 2 + téma č. 3; na seminář k četbě Jackendoff, 2002, s. 118-120
  • Morfologie italštiny II + seminář v úterý 13.3.bude kratší přednáška a hned seminář vše výjimečně jen do 12:30 – na programu 6. I tempi del congiuntivo; cvičení na seminář přinesu (ještě z minule + nové na konjunktiv)