Handouty na úterý 21. 3. 2017

  • Obecná lingvistika + seminář v úterý 21.3. – na programu 6. generativní lingvistika (4), bez handoutu jen shrnutí /dám pak k dispozici ppt/; text k četbě – pokračujeme v Jackendoff, 1992.
  • Morfologie italštiny II + seminář v úterý 21.3. – na programu 6. Tempi del congiuntivo; cvičení na seminář přinesu.
  • Slovotvorba italštiny v úterý 21.3. – na programu 4. Prefixace (viz Tvoření slov v současné italštině, kap. 2.2. + případová studie 4.6.)