Handouty na úterý 4. 4. 2017

  • Obecná lingvistika + seminář v úterý 4. 4. – na programu Teorie flexe (2); text k četbě zůstává Spencer, Lexical Relatedness, s. 143-164
  • Morfologie italštiny II + seminář v úterý 4. 4. – na programu 10. Modi indefiniti + 11. Accordo; cvičení na seminář přinesu (souslednost časů + slovesné vazby)
  • Slovotvorba italštiny v úterý 4. 4. – na programu 5. Alterace + 6. Parasyntéza a další okrajové procesy (viz Tvoření slov v současné italštině, kap. 2.3 – 2.5, s. 61-75)