Handouty na úterý 18. dubna 2017

  • Obecná lingvistika + seminář v úterý 18. 4. 2017 – na programu Teorie optimality (1); text k četbě Kramer, 2009.
  • Morfologie italštiny II + seminář v úterý 18. 4. 2017 – na programu 12. Aspekt/vid; cvičení na seminář přinesu.
  • Slovotvorba italštiny v úterý 18. 4. 2017 – na programu 7. Kompozice + 8. Víceslovná pojmenování (polirematiche), srov. Tvoření slov v současné italštině, kap. 3, s. 76-93.