Výuka

Bakalářské studium — od  ak. r. 2008/2009:

Navazující magisterské studium — od ak. r. 2012/2013

Doktorské studium

  • Leontýna Bratánková (2011 – 2015; v co-tutelle s univerzitou per gli stranieri di Perugia; školitelka dott.ssa Stefania Spina), téma: L’acquisizione lessicale in apprendenti di italiano L2. Studio sulle collocazioni in un learner corpus. Disertační práce  Le collocazioni Verbo + Nome in apprendenti L2 obhájena 27. 4. 2015 na univerzitě v Perugii.
  • Jana Strnadová (2008 – 2014), téma: Binominální struktura N de N ve francouzštině z pohledu lexika. V Co-tutelle s Paris-Diderot, školitel prof. Bernard Fradin. Dizertační práce Les réseaux adjectivaux. Sur la grammaire des adjectifs dénominaux en français obhájena 22.9.2014 v Praze.
  • Markéta Hončová (2004 – 2012), téma: Variazione diacronica e variazione stilistica. Il dialetto scritto del secolo passato e la parlata odierna a confronto nella zona di Corropoli. Disertační práce La scelta del verbo ausiliare nei dialetti di Corropoli e Nereto obhájena 29.3.2012 v Praze.
  • Lukáš Brožovský (2006 – 2009), téma: Vliv angličtiny na italštinu. Disertační práce Anglický prvek v italském jazyce z pohledu současné italské lingvistiky. Teoretické a metodologické přístupy obhájena 6. 5. 2009 v Praze.
  • Roman Sehnal (2005 – 2008), téma: Tvoření slov v současné italštině: augmentativa a deminutiva (alterace). Disertační práce  Alterácia ako produktívny spôsob tvorenia slov v taliančině obhájena 26. 11. 2008 v Praze.