Kontakt

Ústav románských studií – oddělení italianistiky

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Pracovna č. 114, 1. patro, hlavní budova FF UK / č. 305, 3. patro (italianistika)

Tel. 221619289

E-mail: pavel.stichauer@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny (oborové – italianistika) + úřední hodiny (zástupce ředitele ÚRS – vyřizování žádostí o uznání předmětů, problémy spojené s SIS , s rozvrhem apod.):

Ve zkouškovém období:

22.5., 10-11

29.5., 10-11

13.6., 10-11

28.6., 14-16

+ po dohodě e-mailem