Work in progress

  • Italské rafforzamento fonosintattico a jeho role v tzv. smíšených paradigmatech (vyjde v Časopisu pro moderní filologii, 99, 2017, č. 1, s. 29-39).
  • Morfologizace metafonie a fonosyntaktické geminace v italo-románských jazycích (rkp).
  • Some remarks on clipping of deverbal nouns in French and Italian (rkp.)