Románské jazyky ve světle jazykových korpusů

Projekt sestává z 4 dílčích témat (subprojektů), jejichž společným základem je předmět zkoumání (románské jazyky) a metodologie (ověřování závěrů moderní lingvistiky na materiálu jazykových korpusů, a to korpusů jednojazyčných i paralelních, synchronních i diachronních). Právě na základě této metodologie projekt předpokládá výraznou spolupráci s Ústavem Českého národního korpusu. V dílčích tématech se předkládaný projekt shoduje též s projektem předkládaným Ústavem anglického jazyka a didaktiky.

 Dílčí témata:

  • Tradiční pojmy slovotvorby a morfologie ve světle moderní lingvistiky
  • Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů
  • Nominální derivace v románských jazycích v 16.-18. století
  • Románské jazyky a čeština v pohledu fonologické typologie

koordinátor projektu:

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

řešitelé projektu:

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.; PhDr. Jan Hricsina,Ph. D; PhDr. Anna Mištinová; PhDr. Jaroslav Štichauer; PhDr. Hana Loucká, CSc.; Mgr. Zuzana Krinková Čengerová; Mgr. Olga Nádvorníková, PhDr. Tomáš Duběda, Ph. D. (Ústav translatologie)

doktorandi účastnící se projektu:

Mgr. Jana Strnadová, Mgr. Daniel Petrík, Mgr. Leontýna Bratánková