Curriculum

Obrázek1

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

Narozen 1977

Vzdělání a zaměstnání:

1995 – 2000 FF UK, obor: francouzština – italština

2000 – 2004 FF UK, prezenční doktorské studium, obor: románské jazyky

Od 1. 10. 2002 1,0 úvazku na FF UK v Praze, ÚRS

Od 1. 7. 2011 jmenování docentem pro obor románské jazyky

Od 1. 10. 2011 jmenován zástupcem ředitele ÚRS

Od září 2011 0,5 úvazku na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky

Od 14. 2. 2014 jmenován členem Vědecké rady FF UK v Praze

Studijní pobyty:

Leden – březen 1999, Itálie, Università degli Studi di Udine (stipendijní pobyt Erasmus)

Únor – červen 2002, Itálie, Università degli Studi di Siena (vládní stipendijní pobyt)

6. – 15. 5. 2007, Itálie, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere (v rámci grantu GAČR)

2. – 8. 9. 2007, Itálie, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere (v rámci grantu GAČR)

Listopad – prosinec 2007, Paříž, Maison des sciences de l’homme (chercheur invité – stipendium Fondation Maison des sciences de l’homme)

1. – 4. 10. 2008, Itálie, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere (v rámci grantu GAČR)

1. – 8. 5. 2011, Itálie, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere (stáž italského ministerstva zahraničí)

6. – 11. 10. 2013, Itálie, Università degli Studi di Udine, Biblioteca umanistica e della Formazione – Fondi Speciali / Fondo Zolli (v rámci grantu GAČR)

Přednáškové pobyty:

15. – 20. 10. 2017, Université Paris Diderot – Paris 7, UFR de linguistique. Výukový pobyt Erasmus+. Přednášky La productivité morphologique en diachronie (Master 2), La périphrase flexionnelle dans les langues romanes (Master 1)

8. – 11. 5. 2017, University of Surrey, UK, Surrey Morphology Group, přednáška Lexical splits and inflectional periphrasis in Romance v rámci Surrey Linguistics Circle, 9. 5. 2017).

11. – 15. 4. 2016  Itálie, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società (přednášky: Projekt InterCorp – prezentace a shrnutí dosavadní činnosti; Kauzativní konstrukce a další jevy mezi italštinou a češtinou)

23. 10. 2014, Research Centre for Romance Linguistics, University of Oxford, Přednáška VN compounds in Italian from the 16th century onwards: an exploitation of a word-formation pattern

1. – 26. 3. 2010 Itálie, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale (professore aggregato – titolare del corso Traduzione tecnico-scientifica – lingua ceca II)

16. – 22. 4. 2007, Itálie, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale (přednáška: Sui composti in ceco e in italiano: la formazione di parole e tipologia linguistica)

14. – 19. 5. 2006, Itálie, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere; v rámci seminářů lingvistiky Morphology at Bologna – Research Group (Sergio Scalise – Antonietta Bisetto – Emiliano Guevara) http://morbo.lingue.unibo.it/ (přednáška: La violabilità delle restrizioni sulle regole di formazione di parole e la Teoria dell’Ottimalità)

1. – 9. 4. 2005, Itálie, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale (přednášky:  Il corpus parallelo ceco-italiano: primi passi (aspetti tecnici); Uno dei possibili usi del corpus parallelo: le costruzioni causative fare + verbo e le loro possibili traduzioni in ceco)

9. – 19. 3. 2004, Itálie, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale (přednášky: La formazione delle parole: suffissazione deverbale in ceco e in italiano; Un corpus parallelo ceco-italiano: presentazione di un progetto a venire)