Handouty na úterý 7. 3. 2017

  • Obecná lingvistika + seminář v úterý 7. března 2017 – na programu 6. Generativní lingvistika (2); text k četbě Jackendoff, 2002, s. 118-120

  • Morfologie italštiny II + seminář v úterý 7. března 2017 – na programu 5. Tempi dell’indicativo (2); cvičení na seminář přinesu (passato prossimo vs. imperfetto; passato remoto)

  • Slovotvorba italštiny v úterý 7. března 2017 – na programu 3. Sufixace (srov. Tvoření slov v současné italštině, s. 29-49)