Curriculum

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

Narozen 1977

Vzdělání a zaměstnání:

1995 – 2000 FF UK, obor: francouzština – italština

2000 – 2004 FF UK, prezenční doktorské studium, obor: románské jazyky

Od 1. 10. 2002 1,0 úvazku na FF UK v Praze, ÚRS

Od 1. 7. 2011 jmenování docentem pro obor románské jazyky

Od 1. 10. 2011 jmenován zástupcem ředitele ÚRS

Od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2018 0,5 úvazku na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky

Od 14. 2. 2014 jmenován členem Vědecké rady FF UK v Praze

Od 15. 2. 2019 jmenován členem Vědecké rady FF JČU v Českých Budějovicích

Od 1. 1. 2020 šéfredaktorem časopisu Linguistica Pragensia

Studijní pobyty:

Leden – březen 1999, Itálie, Università degli Studi di Udine (stipendijní pobyt Erasmus)

Únor – červen 2002, Itálie, Università degli Studi di Siena (vládní stipendijní pobyt)

6. – 15. 5. 2007, Itálie, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere (v rámci grantu GAČR)

2. – 8. 9. 2007, Itálie, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere (v rámci grantu GAČR)

Listopad – prosinec 2007, Paříž, Maison des sciences de l’homme (chercheur invité – stipendium Fondation Maison des sciences de l’homme)

1. – 4. 10. 2008, Itálie, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere (v rámci grantu GAČR)

1. – 8. 5. 2011, Itálie, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere (stáž italského ministerstva zahraničí)

6. – 11. 10. 2013, Itálie, Università degli Studi di Udine, Biblioteca umanistica e della Formazione – Fondi Speciali / Fondo Zolli (v rámci grantu GAČR)

Přednáškové pobyty:

25. 10. 2018, Research Centre for Romance Linguistics, University of Oxford, Přednáška Mixed perfective auxiliation systems in some Italian dialects: morphological aspects

15. – 20. 10. 2017, Université Paris Diderot – Paris 7, UFR de linguistique. Výukový pobyt Erasmus+. Přednášky La productivité morphologique en diachronie (Master 2), La périphrase flexionnelle dans les langues romanes (Master 1)

8. – 11. 5. 2017, University of Surrey, UK, Surrey Morphology Group, přednáška Lexical splits and inflectional periphrasis in Romance v rámci Surrey Linguistics Circle, 9. 5. 2017).

11. – 15. 4. 2016  Itálie, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società (přednášky: Projekt InterCorp – prezentace a shrnutí dosavadní činnosti; Kauzativní konstrukce a další jevy mezi italštinou a češtinou)

23. 10. 2014, Research Centre for Romance Linguistics, University of Oxford, Přednáška VN compounds in Italian from the 16th century onwards: an exploitation of a word-formation pattern

1. – 26. 3. 2010 Itálie, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale (professore aggregato – titolare del corso Traduzione tecnico-scientifica – lingua ceca II)

16. – 22. 4. 2007, Itálie, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale (přednáška: Sui composti in ceco e in italiano: la formazione di parole e tipologia linguistica)

14. – 19. 5. 2006, Itálie, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere; v rámci seminářů lingvistiky Morphology at Bologna – Research Group (Sergio Scalise – Antonietta Bisetto – Emiliano Guevara) http://morbo.lingue.unibo.it/ (přednáška: La violabilità delle restrizioni sulle regole di formazione di parole e la Teoria dell’Ottimalità)

1. – 9. 4. 2005, Itálie, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale (přednášky:  Il corpus parallelo ceco-italiano: primi passi (aspetti tecnici); Uno dei possibili usi del corpus parallelo: le costruzioni causative fare + verbo e le loro possibili traduzioni in ceco)

9. – 19. 3. 2004, Itálie, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale (přednášky: La formazione delle parole: suffissazione deverbale in ceco e in italiano; Un corpus parallelo ceco-italiano: presentazione di un progetto a venire)