Románské jazyky ve světle jazykových korpusů (2011-2016)

Projekt sestával z 4 dílčích témat (subprojektů), jejichž společným základem je předmět zkoumání (románské jazyky) a metodologie (ověřování závěrů moderní lingvistiky na materiálu jazykových korpusů, a to korpusů jednojazyčných i paralelních, synchronních i diachronních). Právě na základě této metodologie projekt předpokládá výraznou spolupráci s Ústavem Českého národního korpusu. V dílčích tématech se předkládaný projekt shoduje též s projektem předkládaným Ústavem anglického jazyka a didaktiky.

 Dílčí témata:

  • Tradiční pojmy slovotvorby a morfologie ve světle moderní lingvistiky
  • Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů
  • Nominální derivace v románských jazycích v 16.-18. století
  • Románské jazyky a čeština v pohledu fonologické typologie