Slovotvorba ve staré a současné italštině (2006-2008)

GAČR 405/06/P009 – Slovotvorba ve staré a současné italštině (doba řešení: 3 roky, 2006 – 2008); řešitel: Pavel Štichauer

Projekt Slovotvorba ve staré a současné italštině si kladl dva cíle: 1) Poskytnout odborný úvod do slovotvorných procesů současné italštiny tak, aby mohl být použit ve všech kurzech, které se explicitně této oblasti týkají. Výstupem tohoto prvního cíle je učební text Tvoření slov v současné italštině, Praha, Karolinum 2007. Kniha obsahuje i speciální kapitolu Případové studie, jejíž náplní je šest konkrétních témat traktovaných na odbornější úrovni. 2) Pokusit se o speciální studii morfologické produktivity v diachronní perspektivě, a to v teoretickém rámci kvantitativního přístupu, založeného především na Baayenově koncepci. Výstupem tohoto úsilí je závěrečná, italsky psaná monografie (s anglickým a českým résumé) La produttività morfologica in diacronia: i suffissi -mento, -zione e -gione in italiano antico dal Duecento al Cinquecento. Praha, Karolinum 2009.

Projekt hodnocen jako vynikající.