Smíšená paradigmata v italo-románských jazycích (2016-2018)

GAČR 16-00236S Smíšená paradigmata v italo-románských jazycích (doba řešení: 3 roky, 2016-2018); řešitel: Pavel Štichauer

Projekt, řešený v letech 2016-2018, se zabýval selekcí pomocného slovesa v italo-románských jazycích (či spíše varietách či dialektech). Zaměřil se konkrétně na problém smíšených systémů, v nichž se kombinují dvě pomocná slovesa (avere/essere) v rámci jednoho a téhož paradigmatu. Cílem projektu bylo ukázat, že alternace pomocných sloves ve smíšených paradigmatech může být pojímána v ryze morfologických termínech jako případ tzv. „morfomické“ distribuce, jež je typická pro mnoho jiných morfologických jevů (zejména kmenových alternací apod.). Dostupná data totiž naznačují, že alternaci sloves avere/essere není možné v některých případech zredukovat na funkčně koherentní opozice (např. singulár vs. plurál) a že tedy i perifráze mohou vstupovat do čistě morfologických distribucí. Projekt tuto hypotézu pečlivě prozkoumal v teoretickém rámci autonomní morfologie, jež je v popředí současného morfologického bádání (např. je velmi úzce svázán s projektem Lexical splits, řešeném v Surrey Morphology Group od září 2016).

Projekt hodnocen jako splněný

Výstupy v roce 2016:

V roce 2017:

V roce 2018:

Články/kapitoly v knize:

Konferenční příspěvky:

  • Complexities of periphrasis as an exponence strategy: The case of Italo-Romance mixed auxiliary systems (příspěvek přijatý na konferenci New Fields for Morphology, 2. – 3. 11. 2018, University of Surrey, Guildford, UK)
  • Mixed perfective auxiliation systems in Italo-Romance: a morphological approach (příspěvek na 18th International Morphology Meeting, Budapešť 10. – 13. května 2018)