Handouty na úterý 20. 11. 2018

  • Obecná lingvistika + seminář v úterý 20. 11. – na programu 4. Korpusová lingvistika (2); text k četbě – pokračujeme v Baroniho Distributions in text
  • Morfologie italštiny v úterý 20. 11. 2018výjimečně jen do 12:15 – na programu cvičení na probraná témata (comparativi/superlativi sintetici, pronomi relativi, numerali, …)