Kontakt

Ústav románských studií – oddělení italianistiky

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Pracovna č. 114, 1. patro, hlavní budova FF UK / č. 305, 3. patro (italianistika)

Tel. 221619289

E-mail: pavel.stichauer(at sign)ff.cuni.cz

Konzultační hodiny (oborové – italianistika) + úřední hodiny (zástupce ředitele ÚRS – vyřizování žádostí o uznání předmětů, problémy spojené s SIS , s rozvrhem apod.):

Během nouzového režimu konzultace e-mailem