Články

  • From  emergent availability to full profitability: The diachronic development of the Italian suffix -zione from the 16th to the 20th century. In Proceedings of the Décembrettes. 8th International Conference on Morphology. Edited by Sandra Augendre, Graziella Couasnon-Torlois, Déborah Lebon, Clément Michard, Gilles Boyé, Fabio Montermini. Université de Toulouse, Toulouse, 2015, pp. 319-326.
  • Je možná nová klasifikace českých kompozit? Časopis pro moderní filologii, 95/2, 2013, s. 113-128.
  • La formazione di parole in un corpus diacronico:  Appunti sulla produttività dei suffissi -mento e -zione nel Cinquecento. Romanistica Pragensia / Les langues romanes à la lumière des corpus linguistiques, 2/XIX, 2013, s. 109-121.
  • Analogie v morfologickém vývoji románských jazyků: „essai de méthode“. Časopis pro moderní filologii, 94/2, 2012, s. 77-86.
  • Bratánková, L. – Štichauer, P. Italský iterativní prefix ri- a jeho české protějšky. In Čermák, F. (ed.) Korpusová lingvistika Praha 2011. sv. 1 InterCorp. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2011, s. 136-143.
  • Štichauer, P. – Čermák, P. Španělská a italská adjektiva se sufixem -ble/-bile a jejich české ekvivalenty. In Čermák, F. (ed.) Korpusová lingvistika Praha 2011. sv. 1 InterCorp. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2011, s. 124-135.
  • Čermák, P. – Štichauer, P. Španělské a italské kauzativní konstrukce hacer / fare + sloveso a jejich české ekvivalenty. In Čermák, F. – Kocek, J. Mnohojazyčný korpus Intercorp: Možnosti studia. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2010, s. 70-90.
  • Approccio quantitativo alla produttività morfologica: alcuni sviluppi recenti. Écho des études romanes, V/1-2, 2009, ss. 7-25.
  • Compounds in Czech. Lingue e Linguaggio, VIII.2, 2009, ss. 293-314.
  • Morphological productivity in diachrony: the case of the deverbal nouns in –mento, -zione and -gione in Old Italian from the 13th  to the 16th century. In Selected Proceedings of the 6th Décembrettes, ed. Fabio Montermini, Gilles Boyé, and Jesse Tseng, 138-147. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project, 2009. Dostupné z http://www.lingref.com/cpp/decemb/6/abstract2241.html.
  • Cenni sulla complementarità dei suffissi –tore/-nte in italiano antico. Linguistica Pragensia, XIX/2, 2009, s. 75-81.
  • K otázce produktivity (nejen) verbonominálnich kompozit v italštině. Časopis pro moderní filologii, 91/2, 2009, s. 65-77.
  • Le formazioni in -gione tra sincronia e diacronia. Studia Romanistica, 9/1, 2009, s. 89-94.
  • Teorie optimality a slovotvorba. Slovo a slovesnost, 70, č. 1, 2009, s. 36-48.
  • Alcune riflessioni sulla formazione delle parole nella lingua di Tommaso Garzoni. In: In onore di Ivan Seidl. A cura di Eva Klímová, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta 2007, s. 105-111.
  • Codifica versus codificazione, condanna versus condannazione: riflessioni su alcuni sostantivi italiani nati per troncamento di – zione. Linguistica Pragensia, XVI/1, 2006, s. 28-35.
  • Analogia versus direzionalità nella formazione di parole. In: Las lenguas románicas: su unidad y diversidad. Homenaje al profesor Bohumil Zavadil con ocasión de su 65º cumpleaños. Petr Čermák, Jaromír Tláskal (eds.), Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, 2005, s. 211-224.
  • Sufix -tore: italská nomina agentis ve staré a současné italštině. Časopis pro moderní filologii, 86/1, 2004, s. 11-23.
  • Su alcune costruzioni con verbo supporto in italiano. Linguistica Pragensia, X/1, 2000, s. 37-50.