Příležitostné texty

  • Morfologizace metafonie a fonosyntaktické geminace v italo-románských jazycích. In: Jana Vlčková-Mejvaldová (ed.), Komunikace řečí, komunikace lidí… Sborník pro Marii Bořek-Dohalskou. Praha: Karolinum, 2017, s. 62-74.
  • Jazyková nominace: pár poznámek ke komplementaritě derivace a kompozice ve vývoji italštiny. In: Vladimír Petkevič, Ana Adamovičová, Václav Cvrček (eds.), Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha: Nakladatelství  Lidové noviny, 2014, s. 50-58.