Recenze

 • Martin Haspelmath, Andrea D. Sims: O čem je morfologie. Recenze českého překladu Understanding Morphology. Časopis pro moderní filologii, 98, 2, 2016, s. 275-281.
 • 6th Mediterranean Morphology Meeting, Ithaca, Greece, September 27-30, 2007 . Linguistica Pragensia XVIII/2, 2008, s. 97-100.
 • Maria Grossmann e Franz Rainer (a cura di): La formazione delle parole in italiano. Linguistica Pragensia XVI, 2, 2006, s. 100-107.
 • Eve V. Clark: First Language Acquisition. Slovo a slovesnost, 66, 3, 2005, s. 207-215.
 • Giuseppe Carlo Vincenzi: Apofonia e metafonia nei dialetti d’Italia (con particolare riguardo al dialetto bolognese). Slovo a slovesnost, 66, 2, 2005, 150-153.
 • Chomsky, „gavagai“ a jiné nebezpečné věci … (Několik poznámek k Peregrinově knížce Filosofie a jazyk) (recenze: Jaroslav Peregrin, Filosofie a jazyk (eseje a úvahy), Praha, Triton 2003, Edice Filosofická setkávání, sv. 9). Filosofický časopis, 53, 2005, č. 2, s. 310-317. (Odpověď: J. Peregrin: Odpovědi kritikům, Filosofický časopis, 53, 2005, č. 4, s. 623-624.).
 • Stephen C. Levinson: Presumptive Meanings. The Theory of Generalized Conversational Implicature.  Linguistica Pragensia XIII/1, 2003, s. 51-56.
 • (Za)žité metafory (recenze: George Lakoff a Mark Johnson, Metafory, kterými žijeme. Souvislosti 3/2003, s. 381-387.
 • Pelánovy „modré květy“ evropské literatury – ještě ke Kapitolám z francouzské a italské literatury (společně s Josefem Fulkou, recenze: Jiří Pelán, Kapitoly z francouzské a italské literatury, in: Souvislosti 1/2002, s. 255-260)
 • Žarko Muljačić: Das Dalmatische. Studien zu einer untergegangenen Sprache. Linguistica Pragensia XII, 1, 2002, s. 54-56.
 • Hockeho fenomenologie problematičnosti moderního člověka (recenze: Gustav René Hocke, Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře, in: Souvislosti 3-4/49-50, 2001, s. 179 – 182).
 • Kritická recepce, nebo oslava klasika ? (recenze: Umberto Eco, Mysl a Smysl, in: Souvislosti 1/47, 2001, s. 206-210).
 • Středověká literatura pohledem romanisty (recenze: Ernst Robert Curtius, Evropská literatura a latinský středověk, in: Lidové noviny, 16. ledna 1999).