Work in progress

  • Ohrožená komplexita: smíšené systémy perifrastického časování v některých italských dialektech (submitted)
  • Morphologically complex words in Romance and their Czech counterparts (in preparation)