Work in progress

  • Kanonická typologie a smíšené časování v románských jazycích (přijato k publikaci v ČMF)
  • Ohrožená komplexita: smíšené systémy perifrastického časování v některých italských dialektech (submitted)
  • Morphologically complex words in Romance and their Czech counterparts (in preparation)